Revideret udgave af Håndbogen på Tværs

Håndbogen På tværs version 2017 er nu tilgængelig i en elektronisk version.

På tværs er i et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen blevet revideret i løbet af 2016, så den nu understøtter Udviklingsstrategi for børn, unge og familier.

Udviklingsstrategiens målgruppe er alle børn og unge i Aalborg Kommune - herunder børn og unge i almindelighed, børn og unge der viser begyndende tegn på mangelfuld trivsel, børn og unge med specifikke behov, børn og unge der er alvorligt truede og i åbenbar risiko for varig skade. Dertil kommer børn og unge med handicaps.

Målgruppen for På tværs er børn og unge med eller i risiko for at udvikle særlige behov, eller som er i en udsat position.

Et centralt element i Udviklingsstrategiens nytænkning af de specialiserede indsatser er, at almenområdet i langt højere grad skal inddrages.

I På tværs er indsatstrappen således udbygget med et ekstra trin, som repræsenterer de tidlige indsatser i almenområdet.

På tværs er som noget nyt opbygget med aktive links, som henviser til supplerende viden.

Håndbogen på Tværs

Del indhold