Flerårsaftale for Politi og anklagemyndighed med fokus på den nære tryghed

13. april 2021
Flere af folketingets partier er blevet enige om en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

I aftalen er der adskillige punkter, der kan bidrage positivt til SSP-arbejdet og tryghedsfølelsen blandt borgere i Aalborg Kommune. Heriblandt er at nævne følgende punkter:

  • Der gennemføres en nærhedsreform af politiet, der styrker politiets tilstedeværelse i hele Danmark gennem flere beredskabspatruljer, 20 nye nærpolitienheder, 110 ekstra lokalbetjente og mere frihed til lokale løsninger. Der gennemføres desuden en markant reduktion og reform af Rigspolitiet, der bl.a. indebærer større synlighed og ansvar for de lokale politikredse, herunder med hensyn til aftalens gennemførelse.
  • Der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Det drejer sig om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.
  • Politiets og anklagemyndighedens arbejde med og hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv. styrkes gennem bl.a. øget efter- og videreuddannelse, oprettelse af specialiserede teams i politikredsene og mulighed for videoafhøring i voldtægtssager. 

Kilde: Justitsministeriet.

Læs her Bred Flerårsaftale

Del indhold