Kriminalpræventivt sigte med sommeraktiviteter

08. september 2020
Kriminalpræventivt sigte med sommeraktiviteter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen


Folketinget vedtog i juni en sommerpakke, som skulle sikre, at børn og unge fik en god sommerferie trods udfordringer som følge af Coronakrisen. For en del børn, unge og udsatte grupper har Coronakrisen været særlig svær, og mange har været isolerede og stået uden for sociale fællesskaber og almindelige hverdagsrytmer som for eksempel at komme i fritidsklubben. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen valgte derfor at sætte fokus på netop denne gruppe med en række relationsskabende såvel som kriminalpræventive tiltag.

De unge har været inddraget omkring indholdet i aktiviteterne og arbejdet med at være rollemodeller for andre unge. Fritidscentrene har derved forsøgt at lære de unge de nødvendige kompetencer for at være rollemodeller for andre unge. Aktiviteterne har givet børn, unge og deres familier mange gode oplevelser og har været med til at skabe sunde relationer og nye fællesskaber på tværs af aldre, kulturelle- og sociale baggrunde. Målet med aktiviteterne har også været at inkludere børnene og de unge i det lokale foreningsliv. Sommeraktiviteterne har på den måde understøttet et kriminalpræventivt sigte, hvilket også har afspejlet sig i kriminalitetsudviklingen. 

Del indhold