Deltagelse i "Nordic Safe Cities"

12. december 2016
INFO-huset repræsenteret fra Aalborg Kommune i seminarer "Nordic Safe Cities".

INFO-huset bestående af Nuuradiin Hussein fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Allan Krarup fra Politiet og Bjarne Jensen fra Skoleforvaltningen har repræsenteret Aalborg Kommune i en række seminar arrangeret af Nordisk Ministerråd med titlen "Nordic Safe Cities".

Formålet er gennem netværksarbejde at udvikle metoder til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i de nordiske byer. Sidst på året skal udkomme en hvidbog med gode eksempler og anbefalinger til inspiration for de nordiske byer i forhold til deres arbejde med at forebygge radikalisering og ekstremisme.
Formålet er i den sidste ende at skabe en så høj grad af tryghed og sikkerhed som muligt i vores nordiske byer.

Emner der har været drøftet har bl.a. været: Byindretning, institutioner, fællesskaber, online radikalisering, familien, inddragelse af sociale og religiøse grupper i det forebyggende arbejde.

Gennem deltagelsen er vi flere gange blevet bekræftet i, at vi i Aalborg gør mange rigtige og gode ting. Vi ser dog frem til at modtage hvidbogen og dens anbefalinger for derigennem at kunne forbedre vores forebyggende indsats på området.

 

Nordic Safe Cities 1

Nordic Safe Cities 2

Del indhold