Sådan håndterer du som professionel bekymrende elevfravær

10. oktober 2016
Der er i øjeblikket nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde en handlevejledning til, hvordan skolerne i samarbejde med fx PPR og familiegruppen skal arbejde med bekymrende elevfravær.

Derudover skal arbejdsgruppen foretage en vurdering af, om Aalborg Kommune på nuværende tidspunkt har de tilbud, der er behov for i forhold til at håndtere udfordringerne med drop-out-truede elever. Arbejdsgruppen har deadline i september 2016." 

Del indhold