Rusmiddelundersøgelsen 2015

03. marts 2016
Som et led i det forebyggende trivsels- og SSP-samarbejde i Aalborg Kommune, er der igen i skoleåret 2014/2015 blevet gennemført en rusmiddelundersøgelse blandt alle elever på 6. til 10. klassetrin.

Se Rusmiddelundersøgelsen 2015 her. 

Tidligere undersøgelser

Den første undersøgelse blev gennemført i 2005, dernæst 2008, 2011 og nu denne i 2015, hvilket giver et enestående udviklingsbillede af de unges viden om, holdning til og brug af rusmidler.

Udviklingen siden 2005

Der fokuseres på at belyse hvordan billedet ser ud i Aalborg kommune anno 2015, hvordan udviklingen har været siden 2005, hvordan dette placerer Aalborg Kommune i et dansk/europæisk perspektiv, og hvordan de berørte områder hænger sammen med andre indikatorer i de unges liv, som trivsel og kriminalitet.


Undersøgelsen er gennemført blandt eleverne på 6. - 10. klassetrin, på både kommunens folkeskoler og privatskoler. Dataindsamlingsperioden har fundet sted fra april til juni 2015 og i alt har 5.177 elever deltaget i undersøgelsen, ud af kommunens ca. 7741 elever, hvilket giver en svarprocent på 67 %. Med udgangspunkt i denne svarprocent har undersøgelsen følgende hovedresultater:

  • Generelt går det den rigtige vej, i arbejdet med at nedbringe de unges rusmiddelsvaner.
  • De unge stifter senere bekendtskab med rusmidler, og mængden af de rusmidler som der stiftes bekendtskab med, er faldende, hvilket viser at det forbyggende arbejde har en positiv effekt, og bevidner til vigtigheden af de forskellige indsatser.
  • Der er desværre en tendens til, at pigerne har bevæget sig op på samme niveau som drengene - hvor det førhen i højere grad var drengene som havde erfaring med rusmidler, hvilket skyldes at der er sket et fald for drengene + en lille stigning blandt pigerne.

 

 

Del indhold