Besøg fra Norge

06. oktober 2016
Besøg af 20 personer fra Stavanger, der alle var kommet for at få et indblik i Aalborg Kommunes antiradikaliseringsindsatser og SSP-samarbejde

Gæsterne var tydeligt betaget af Aalborg Kommunes indsatser, og fandt dette meget interessant og unikt.


Gæsterne bed især mærke i, at Aalborg Kommune er den eneste kommune i Danmark, der har trivselsforums møder. Disse møder indebærer tidlig indsats og opsporing, samt at der gives tværfaglige råd til, hvordan fx forældre eller pædagoger kan arbejde med et barns udfordringer.


Endvidere fandt gæsterne INFO-hus strukturen interessant - og i denne forbindelse, hvordan man har valgt at håndtere henvendelserne/underretninger her vedrørende bekymring i forbindelse med radikalisering.

 

Del indhold