Rusmidler

Andelen af børn og unge der bruger rusmidler i folkeskolealderen er faldende.

Vi ved, at andelen af børn og unge der bruger rusmidler i folkeskolealderen er faldende, men også at der er udfordringer efter folkeskolealderen. Vi ved samtidig, at information, viden og aktiv stillingstagen fra voksne kan afhjælpe nogle af disse problemstillinger.

8. klasse: Rusmiddelseminar

Rusmiddelseminar afholdes i alle 8. klasser i løbet af skoleåret. Det varer fire hele skoledage. Seminariet begynder mandag morgen med et inspirationsoplæg for hele årgangen. Herefter arbejder eleverne projektorienteret i mindre grupper.

Eleverne laver en plan for udarbejdelse af en stand med informationsmateriale om det valgte emne. De planlægger selv, hvad standen skal indeholde og fordyber sig i arbejdet med standen i løbet af mandag-torsdag.

Torsdag afsluttes seminariet med en forældreaften. Her formidler eleverne deres viden via standen. Politiet giver afslutningsvist et oplæg for forældrene.

I løbet af seminariet får eleverne besøg af politiet samt "Unge Skaber Håb" eller "Dialogambassadørerne".

Selve undervisningen forestås af klubpædagoger fra kommunens fritidscentre. Skolens ledelse har forud for skoleåret modtaget en samlet oversigt over alle seminarer. Fire uger før afholdelsen kontaktes skolens ledelse for at aftale tidspunkt for planlægningsmøde.

Del indhold