Indsatser mod radikalisering og ekstremisme

I Aalborg Kommune arbejder vi målrettet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme gennem tre konkrete indsatser.

Har du en oplevelse af, at en ung isolerer sig fra venner og familie, opsøger litteratur, film og internetsider med ekstreme og voldelige budskaber og/eller udtrykker had mod specifikke grupper som eksempelvis indvandrere og homoseksuelle? Har du mistanke om, at en gruppe unge udtrykker forenklede fjendebilleder og betragter det som legitimt at anvende vold under bestemte omstændigheder for at forandre ting i samfundet/verden?

Hvis du som professionel i dit arbejde observerer disse bekymringstegn hos en ung eller en gruppe unge, er det muligt, at den/de unge er i risiko for ekstremisme og radikalisering.

Som professionelle opfordres I til at orientere jer i, hvilke bekymringstegn der kræver opmærksomhed i forhold til radikalisering og ekstremisme her:

Tre indsatser mod radikalisering og ekstremisme

I Aalborg Kommune har vi tre konkrete indsatser mod radikalisering, som er rettet mod henholdsvis skole, børn og unge samt forældre: 

1. Dialogambassadørkorpset

Dialogambassadørkorpset består af unge erfarne oplægsholdere, som kan besøge grundskoler, ungdomsuddannelser og klubber. Disse oplægsholdere er særligt uddannede til at skabe dialog med unge om forskellige emner som fællesskab, frustrationer, identitet, diskrimination, religion, marginalisering og kultur. 

2. Mentorkorpset

Mentorkorpset er målrettet unge, som er i risiko for at blive rekrutteret til ekstremistiske og radikaliserede miljøer. Korpset består af kommunale og socialfaglige medarbejdere, som har gennemgået en uddannelse i coaching og mentorstøtte til unge. Via mentorkorpset bliver den enkelte unge matchet med en mentor, som kan yde støtte til og coache den unge for derigennem at forebygge, at den unge bliver en del af en uheldig gruppering og/eller et ekstremistisk eller radikaliseret miljø. 

3. Forældrecoachkorpset:

Forældrecoachkorpset er en indsats, som er rettet mod forældre til børn og unge, som er i risiko for at blive rekrutteret til ekstremistiske og radikaliserede miljøer. Korpset består af en række erfarne kommunale og socialfaglige medarbejdere, som er uddannet i facilitering af forældrenetværk og coaching. Indsatsen har til formål at hjælpe forældre via coaching til at opnå indsigt i en række værktøjer og redskaber, som kan anvendes til at skabe dialog med den unge.


Formålet med disse indsatser er således at øge inklusionen af unge, som føler sig udenfor samfundet for dermed at forebygge, at de unge rekrutteres til uheldige grupperinger, ekstremistiske eller radikaliserede miljøer. 

Tilstanden i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune oplever vi, at vi har mange gode samarbejdspartnere, som har fokus på børn og unges trivsel både i skole og fritid. Dette er medvirkende til, at vi ikke oplever udfordringer med radikalisering og ekstremisme i kommunen. Det kan også understøttes af en rapport, som SFI udgav i 2014, hvori de kortlagde antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. Af denne rapport fremgik det, at Nordjylland havde relativt få ekstremistiske og antidemokratiske miljøer, herunder ingen af islamistisk karakter.

SFI rapporten kan læses her

Selv om vi ikke oplever udfordringer med radikalisering og ekstremisme i Aalborg Kommune, har vi dog valgt at have et særligt fokus på området på grund af både specifikke episoder som eksempelvis terrorhandlingen i København og det stigende fokus på området i Danmark. I Aalborg Kommune har vi således valgt en præventiv tilgang til problemstillingen for derved at forebygge, at vores børn og unge rekrutteres til ekstremistiske og radikaliserede miljøer.

Actionscards ved konkrete bekymringer

I Aalborg Kommune har vi lavet en særlig procedure for, hvordan vi skal handle ved en bekymring om radikalisering, som vi kalder actioncards. Disse actioncards har til formål at sikre en hurtig og målrettet indsats over for den enkelte unge, hvis der er en konkret bekymring. Professionelle anbefales derfor at orientere sig disse actioncards og derved skabe sig et overblik over den handleplan, som skal anvendes, såfremt der er behov for det.

Se vores actioncard for akut radikalisering

Del indhold