Klassens sociale liv og et styrket forældresamarbejde

Forældrene er de vigtigste rollemodeller i børnenes verden i forhold til, hvordan man kommunikerer, agerer og reagerer i sociale sammenhænge.

Vi ved, at forældrene er de vigtigste rollemodeller i børnenes verden i forhold til, hvordan man kommunikerer, agerer og reagerer i sociale sammenhænge. Den måde som forældre taler om andre forældre på vil have en afsmittende effekt på, hvordan børnene kommunikerer med hinanden. Derfor bruger mange skoler principperne i "Den Gode Klasse".

Den Gode Klasse er et formelt forum, hvor forældre kan diskutere eventuelle problemstillinger i klassen. Forældrene bør få kendskab til forskellige kommunikationsformer, der skal sikre et godt samarbejde.

Vi ved nemlig, at den måde et barns forældre taler om andre forældre på vil have en afsmittende effekt på, hvordan børnene kommunikerer med hinanden. Forældrenes indirekte konflikter kan således udvikle sig til at blive børnenes direkte konflikter.

Målet er derfor, via et direkte forældresamarbejde, at give eleverne de bedste muligheder for et godt psykisk arbejdsmiljø, der forbedrer indlæring, selvtillid, selvværd og tillid til andre mennesker og kammeratskabet for eleverne i klassen som gruppe.

Vi opfordrer derfor til, at forældre introduceres for principperne bag Den Gode Klasse i begyndelsen af indskolingen.

Del indhold