Børn og unge på de sociale medier

Elever på folkeskoler i Aalborg Kommune undervises i adfærd på de digitale medier gennem nyt læringsmateriale.

Vi ved, at flere og flere lærere, pædagoger og andre der arbejder med børn og unge oplever, at der opstår problemer og konflikter, når nettet og sociale medier bruges i et stadig stigende omfang.

Vi ved samtidig også, at børn og unge får færre negative oplevelser, når voksne er gode til at tale med deres børn og unge om brug af nettet (1). 

Forvaltningen Børn og Unge har derfor i samarbejde med Center for Digital Pædagogik fået udarbejdet et læringsmateriale til støtte for jeres og skolernes arbejde med digital dannelse.

Der kan i øvrigt hente råd og vejledninger på diverse organisationers hjemmesider.

Oplæg for forældre til de yngste elever

Forskellige organisationer er gået sammen om at udvikle et oplysende informationsmateriale til forældrene til de 7-12-årige. 

Informationsmateriale til forældre findes her

Materialet forventes at indgå i et af de første skoleårs forældremøder på samtlige skoler i Aalborg Kommune.

Læringsmateriale målrettet 4. 6. og 8. klasserne

Børn og Unge forventer, at eleverne i løbet af skoleåret vil gennemgå et læringsmateriale på 4., 6. og 8. klassetrin om børn og unge på sociale medier. Læringsmaterialet består af et oplæg og forskellige øvelser. Film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv indgår som del af oplægget, der gennemgår de mest relevante digitale udfordringer for eleverne på henholdsvis 4., 6. og 8. årgang.

Læringsmaterialet vil blive gennemgået af skolens SSP- eller Trivselsperson eventuelt suppleret af øvrige personer.

Målet med oplæggene er, at eleverne får styrket deres evner til at handle hensigtsmæssigt på nettet og får en bedre forståelse for, hvornår en handling på nettet er positiv eller negativ.

4. klasse

På 4. årgang undervises der i det basale ved at være sammen med andre mennesker via spil og sociale medier. Eleverne vil debattere med hinanden om, hvordan man håndterer sproglige misforståelser og hårde kommentarer over mobiltelefon og via sociale medier. Eleverne vil blive introduceret til privatliv, etiketter og god stil på sociale medier, og vil få indsigt i ansigtsløs kommunikation, når vi dokumenterer vores hverdag med billeder og video.

6. klasse

På 6. årgang vil fokus være på emner som digital mobning, identitet og selvfremstilling. Eleverne vil blive forberedt til emner som nøgenbilleder, digitale fodspor, anonymitet, privatliv, nærvær og digital stress.

8. klasse

På 8. årgang vil der blive gået yderligere i dybden med emner fra 6. årgang samt forståelse af forholdet mellem identitet, profil og image.(1) Kilder: EU Kids Online(2010) og Net Children Go Mobile(13-14).

 

Del indhold