Alkohol- og rygeseminar

Andelen af børn og unge der ryger og drikker alkohol i folkeskolealderen er faldende.

Vi ved, at andelen af børn og unge der ryger og drikker alkohol i folkeskolealderen er faldende, såvel i forhold til antal dagligrygere som ugentligt indtag af alkohol og erfaringer med fuldskab. Vi ved dog også, at rygning og alkohol kan føre andre ting med sig, hvorfor en professionel forebyggende indsats stadigvæk er aktuel.

Alkohol- og rygeseminar i alle 6. klasser 

Alkohol-og rygeseminar afholdes i alle 6. klasser i løbet af skoleåret. Det varer tre hele skoledage. Seminariet begynder tirsdag morgen med et inspirationsoplæg for hele årgangen.

Herefter arbejder eleverne projektorienteret i mindre grupper. De laver en plan for udarbejdelse af en stand med informationsmateriale om det valgte emne. De planlægger selv, hvad standen skal indeholde og fordyber sig i arbejdet med standen i løbet af tirsdag-torsdag.

Torsdag afsluttes seminariet med en forældreaften, hvor I deltager. Her formidler eleverne deres viden via standen for deres forældre.

En holdningsdanner vil give et oplæg til forældrene og vil lægge op til, at forældrene drøfter fælles holdninger til deres børn og unges brug af alkohol og rygning.

Selve undervisningen forestås af klubpædagoger fra kommunens fritidscentre. Skolens ledelse har forud for skoleåret modtaget en samlet oversigt over alle seminarer. Fire uger før afholdelsen kontaktes skolens ledelse for at aftale tidspunkt for planlægningsmøde.

Del indhold