Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Med en strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol vil vi i Aalborg Kommune sikre, at alle borgere i kommunen har lige mulighed for at udvikle sig til aktive, selvstændige og ligeværdige medborgere samt opspore og handle på de situationer, hvor borgeren får begrænset sin selvbestemmelse.

I Danmark er det et mindretal af unge, der oplever at være udsat for resrelaterede konflikter og negativ social kontrol, men for de involverede personer har det stor indflydelse på deres liv.

Problemerne kan strække sig fra overvågning, kontrol og pres i hverdagen til tvangsægteskab eller genopdragelsesrejse i et land,
personen måske aldrig har boet i.

Konflikterne kan i værste fald føre til, at den enkeltes liv bliver bragt i fare.

I Aalborg Kommune har vi en strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. I strategiens vision er der fire fokusområder:

 • Medborgerskab og stærke fællesskaber
 • Tæt dialog og forpligtende samarbejde med de unge, forældre og civilsamfund
 • Et fælles vidensgrundlag
 • Klare handleanvisninger

Hvis du som professionel i dit arbejde observerer nedenstående bekymringstegn hos en ung eller voksen, er det muligt, at den unge/voksne er udsat for en æresrelateret konflikt eller negativ social kontrol.

Du kan læse mere om bekymringstegn i hjælperedskabet, hvor du også finder oplysninger om lovgivning samt konkrete arbejdsværktøjer, der kan anvendes i sager vedr. æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på negativ social kontrol:

 • Kontrol og overvågning af computer og telefon
 • Kontrol af påklædning
 • Kontrol af socialt liv, fritidsaktiviteter, færden og valg af venner
 • Kontrol af valg af ægtefælle
 • Ingen ret til at bestemme over egen krop – krop og seksualitet kontrolleres af andre

Opmærksomhedspunkter, der kan være tegn på æresrelaterede konflikter:

 • Isolering
 • Indespærring
 • Følelsesmæssig afpresning
 • Trusler
 • Vold
 • Genopdragelsesrejse
 • Seksualitet, mødomsforestillinger og jomfrutjek
 • Tvungen forlovelse eller religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
 • Tvangsægteskab

Actionscards ved konkrete bekymringer

I Aalborg Kommune har vi lavet en særlig procedure for, hvordan vi skal handle ved en bekymring om en æresrelateret konflikt/negativ social kontrol, som vi kalder actioncards.

Disse actioncards har til formål at sikre en hurtig og målrettet indsats, hvis der er en konkret bekymring. 

De to actioncards beskriver en præcis ansvarsfordeling mellem de kommunale aktører samt hvem, der er tovholder på handlingsdelen. 

Du kan se vores actionscards her. 

Del indhold