Rusmidler

Du spiller som forælder en vigtig rolle - også når det kommer til rusmidler.

Vi ved, at andelen af børn og unge der bruger rusmidler i folkeskolealderen er faldende, men vi ved også, at der er udfordringer efter folkeskolealderen.

Heldigvis kan information, viden og aktiv stillingstagen af dig som voksen, afhjælpe nogle af disse problemstillinger.

Er du bekymret?

Er du bekymret kan du altid kontakte en professionel på skolen, for eksempel ledelsen, en lærer eller en pædagog.

8. klasse

I 8. klasse afholder vi et rusmiddelseminar. Seminaret varer fire hele skoledage og begynder med et inspirationsoplæg for hele årgangen. Herefter arbejder eleverne projektorienteret i mindre grupper.

Eleverne udarbejder en stand med informationsmateriale om det valgte emne. Eleverne planlægger selv, hvad standen skal indeholde og fordyber sig i arbejdet med standen i løbet af dagene. 

Torsdag afsluttes seminaret med en forældreaften, hvor I deltager. Her formidler eleverne deres viden via standen. Politiet giver afslutningsvist et oplæg for jer forældre.

I løbet af seminariet får eleverne besøg af politiet samt "Unge Skaber Håb" eller "Dialogambassadørerne". 

 

Del indhold