Bekymret for radikalisering og ekstremisme?

I Aalborg Kommune arbejder vi målrettet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme af børn og unge.

Føler du, at dit barn isolerer sig og fravælger fritidsaktiviteter og venner? Oplever du, at dit barn opsøger litteratur, film og internetsider med ekstreme og voldelige budskaber? Hvis du som forælder kan nikke genkendende til disse bekymringstegn, er det vigtigt, du reagerer.

Du kan læse nærmere om, hvilke tegn du skal være opmærksom på her:

Print alle punkter

De svære ungdomsår

En af de udfordringer som vores børn og unge står over for i dag er, at de skal finde sig selv og skabe deres egen identitet. Dette kan være en svær og forvirrende proces, som for nogle unge kan blive påvirket af, at ekstremistiske og radikaliserede miljøer forsøger at rekruttere dem til at tilslutte sig deres holdninger, verdensopfattelser mv. 

I Aalborg Kommune har vi særligt fokus på dette område, fordi der tidligere har været unge, der har været tiltrukket af ekstremistiske og radikaliserede miljøer af islamistisk, højre- eller venstreradikal karakter. Vi vil derfor meget gerne i dialog med dig som forælder, hvis du er bekymret, således at vi sammen kan sikre dit barns trivsel.

Hvad kan vi tilbyde dig? 

I Aalborg Kommune har vi tre konkrete indsatser mod radikalisering og ekstremisme, som retter sig mod henholdsvis skole, unge og jer som forældre. Disse indsatser er opdelt i et dialogambassadørkorps, et mentorkorps og et forældrecoachkorps:

1. Dialogambassadørkorpset

Gennem dialogambassadørkorpset har vi mulighed for at tilbyde, at dit barns folkeskole, ungdomsuddannelse og klub får besøg af unge, erfarne oplægsholdere, som er særligt uddannede til at skabe dialog med unge om forskellige emner som religion, identitet og diskrimination.

2. Mentorkorpset

Mentorkorpset er et tilbud til dit barn om at få tilknyttet en mentor, som kan støtte og coache dit barn og derved forebygge, at dit barn bliver rekrutteret til uheldige grupperinger/miljøer.

3. Forældrecoachkorpset

Forældrecoachkorpset er rettet mod dig som forælder, fordi man som forælder kan føle sig udfordret i forhold til, hvordan man bedst muligt kan støtte og håndtere sit barn, hvis det er i risiko for at blive en del af uheldige miljøer/grupperinger. Det er således et tilbud, hvor du som forælder kan få tilknyttet en coach, som kan støtte dig i dit forældreskab og give dig redskaber til at gå i dialog med dit barn om dine bekymringer.

Kontakt os

Går du med en bekymring ift. et barn eller en ung, vil vi bede dig kontakte Rikke Møller Larsen og Nuuradiin Salah Hussein samt Allan Krarup, Nordjyllands politi. Du finder deres kontaktinformationer til højre. 

Actioncards

Vi har i kommunen en særlig procedure for, hvordan vi skal handle ved en bekymring om radikalisering. Vi kalder procedurerne for actioncards. Disse actioncards har til formål at sikre en hurtig og målrettet hjælp til den enkelte unge, hvis der er en konkret bekymring. Du kan læse nærmere om de enkelte Actioncards herunder: 

Se vores actioncard for akut radikalisering

Del indhold