Klassens sociale liv og et styrket forældresamarbejde

I er som forældre de vigtigste rollemodeller for, hvordan man kommunikerer, agerer og reagerer i sociale sammenhænge.

Den måde I som forældre taler om andre forældre på, vil have en afsmittende effekt på, hvordan børnene kommunikerer med hinanden.  Forældrenes indirekte konflikter kan således udvikle sig til at blive børnenes direkte konflikter. 

Derfor gør mange skoler brug af principperne i "Den Gode Klasse".

Den Gode Klasse er et formelt forum, hvor forældre kan diskutere eventuelle problemstillinger i klassen. I bør som forældre få kendskab til forskellige kommunikationsformer, der skal sikre et godt samarbejde. 

Målet er, via et direkte forældresamarbejde, at give eleverne de bedste muligheder for et godt psykisk arbejdsmiljø, der forbedrer indlæring, selvtillid, selvværd og tillid til andre mennesker og kammeratskabet for eleverne i klassen som gruppe. 

Del indhold