Børn og unge på de sociale medier

Som forælder er det en god idé, at du taler med dit barn om adfærd på internettet og de sociale medier.

Tendensen er desværre, at færre og færre forældre i Danmark taler med deres børn om, hvordan de bruger de digitale medier, i modsætning til de fleste øvrige lande i Europa. Vi ved samtidig også, at børn får færre negative oplevelser, når forældre er gode til at tale med deres børn og unge om brug af nettet (1). 

Vi opfordrer dig derfor til, at du som forælder har særlig opmærksomhed på, hvad dit barn foretager sig på internettet og brug af spil, sociale medier og chatfora.  Online-spil som tilsyneladende er meget børnevenlige kan have en chatfunktion, der benyttes af fremmede til at komme i kontakt med børn og unge. Specielt spil og sociale fora, der indeholder anonyme chat muligheder bør benyttes med stor forsigtighed. 

Oplæg for forældre til de yngste elever

Forskellige organisationer er gået sammen om at udvikle et oplysende informationsmateriale til forældre til 7 - 12 årige.

Informationsmaterialet kan findes her

Materialet forventes desuden at indgå i et af de første skoleårs forældremøder på samtlige skoler i Aalborg Kommune. 

Læringsmateriale til 4., 6. og 8. klasserne

I løbet af skoleåret vil eleverne gennemgå et læringsmateriale på 4., 6. og 8. klassetrin om børn og unge på sociale medier. Læringsmaterialet vil bestå af et oplæg og forskellige øvelser. Film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv indgår som del af oplægget, der gennemgår de mest relevante digitale udfordringer for eleverne på henholdsvis 4., 6. og 8. årgang.

Læringsmaterialet vil blive gennemgået af skolens SSP- eller Trivselsperson eventuelt suppleret af øvrige personer. Målet med oplæggene er, at eleverne får styrket deres evner til at handle hensigtsmæssigt på nettet og får en bedre forståelse for, hvornår en handling på nettet er positiv eller negativ.

4. klasse

I 4. klasse tager lærer og elever fat i det basale ved at være sammen med andre mennesker via spil og sociale medier. Eleverne vil debattere med hinanden om, hvordan man håndterer sproglige misforståelser og hårde kommentarer over mobiltelefon og via sociale medier. Eleverne vil blive introduceret til privatliv, etiketter og god stil på sociale medier. De vil samtidig få indsigt i ansigtsløs kommunikation, når vi dokumenterer vores hverdag med billeder og video.

6. klasse

I 6. klasse vil vi have fokus på emner som digital mobning, identitet og selvfremstilling. Eleverne vil blive forberedt til emner som nøgenbilleder, digitale fodspor, anonymitet, privatliv, nærvær og digital stress.

8. klasse

I 8. klasse vil der blive gået yderligere i dybden med emner fra 6. årgang samt forståelse af forholdet mellem identitet, profil og image. 

________________________________________________________

(1) Kilder: EU Kids Online(2010) og Net Children Go Mobile(13-14)

Del indhold