Alkohol- og rygeseminar

Andelen af børn og unge der ryger og drikker alkohol i folkeskolealderen er faldende.

Færre unge end tidligere ryger og drikker alkohol. Dette er både i forhold til antal dagligrygere samt ugentligt indtag af alkohol og erfaringer med fuldskab. Vi ved dog også, at rygning og alkohol kan føre andre ting med sig.

Vi ved, at forældrenes aktive deltagelse og stillingtagen har betydning for de unge.

6. klasse

Alle elever i 6. klasser kommer til at deltage i et alkohol-og rygeseminar i løbet af skoleåret. Seminaret varer tre hele skoledage og begynder med et inspirationsoplæg for hele årgangen. Herefter arbejder eleverne projektorienteret i mindre grupper. De laver en plan for udarbejdelse af en stand med informationsmateriale om det valgte emne. De planlægger selv, hvad standen skal indeholde og fordyber sig i arbejdet med standen i løbet af dagene. 

Vi afslutter seminaret med en forældreaften, hvor I deltager. Her formidler eleverne deres viden via standen for jer forældre.

En holdningsdanner vil give et oplæg til jer forældre og vil lægge op til, at I som forældre drøfter fælles holdninger til jeres børn og unges brug af alkohol samt rygning.

Del indhold