Trivsel er vigtig for dig

Vi mener, din trivsel er vigtig for din udvikling og læring. Derfor er trivsel også et højt prioriteret indsatsområde.

Alle skoler har en trivselsperson, som kan hjælpe dig, hvis du af en eller anden grund har det svært.

Hvad er en trivselsperson?

En trivselsperson kan hjælpe dig, hvis du har problemer, som gør, at du er ked af at gå i skole. Der kan være mange grunde til, at du er ked af det, for eksempel hvis du gentagende gange bliver drillet eller har det svært derhjemme. Trivselspersonen er med til at sikre, at alle elever på skolen har det godt - også dig. 

Hvad kan jeg bruge trivselspersonen til?

Trivselspersonen har mange opgaver og kan derfor hjælpe i mange forskellige situationer. Trivselspersonen har mulighed for at møde dig - også uden for skolen - og finde løsninger, der måske inddrager andre mennesker, som kan hjælpe dig.

Trivselspersonen kan både hjælpe med store og små problemer. Store problemer har ofte været små engang. Derfor bør du altid reagere frem for at slå tingene hen, når du føler dig trist indeni eller oplever, at du har problemer. Jo tidligere man tager fat, desto mindre skal der til for at løse problemerne. Det øger derfor chancerne for, at du hurtigt får det godt igen.

Hvordan får jeg fat i trivselspersonen?

Du kan selv kontakte trivselspersonen på din skole. På skolens hjemmeside og opslagstavle kan du se, hvem der er skolens trivselsperson og finde ud af, hvor og hvornår du kan kontakte ham eller hende.

Trivselspersonen vil også gerne kontakte dig, hvis han eller hun får kendskab til, at du har behov for hjælp.

Del indhold