Rusmidler

Vi ved, at for eksempel hashrygning er farligt og kan give varige skader på hjernen. Oplever du, at kammerater i skolen bruger rusmidler, er det vigtigt, at du reagerer.

Aalborg Kommune arbejder aktivt for at holde børn og unge fra rusmidler. Heldigvis er andelen af børn og unge, der bruger rusmidler i folkeskolealderen faldende. 

Du kan altid kontakte en voksen, du har tillid til

Er der problemer med rusmidler blandt dine kammerater på skolen eller i klassen er det vigtigt, at du kontakter en voksen du har tillid til, for eksempel din lærer, pædagog eller sundhedsplejerske.

8 klasse: Rusmiddelseminar

Går du i 8. klasse, vil du sammen med dine klassekammerater på årgangen gennemgå et 4-dages forløb om rusmidler.

Forløbet begynder med et inspirationsoplæg for hele din årgang. Herefter kommer I til at at arbejde i dybden med et delemne i mindre grupper. I skal på forskellig vis udarbejde en stand med informationsmateriale. 

Vi afslutter forløbet med forældreaften, hvor I formidler jeres viden for jeres forældre.

I løbet af de 4 dage får I besøg af politiet samt "Unge Skaber Håb" eller "Dialogambassadørerne".

Del indhold