Legekammerater

Alle børn har brug for gode legekammerater - også i frikvartererne. Flere skoler laver derfor "Legekammeratkorps", som kan være med til at mindske konflikter i frikvartererne.

Vi ved, at et korps af legekammerater kan være med til at mindske konflikter i frikvartererne og samtidig medvirke til, at flere børn bliver fysisk aktiveret. Skoler, der gør brug af Legekammeratkorps, oplever derudover også, at legekammeraterne kan være med til at skabe sociale bånd mellem yngre og ældre elever på skolerne. 

Har I et korps af legekammerater på din skole?

Måske har din skole allerede et "Legekammeratkorps" - typisk med elever fra 7. og 8. klasse, der leger med de yngste elever i nogle af frikvartererne.

Skoleforvaltningen laver et mindre uddannelsesforløb for de 8 skoler, der deltager ligenu. Andre skoler arrangerer selv uddannelsesforløbet. 

Kunne du tænke dig at blive legekammerat?

Er du interesseret i at blive Legekammerat? Så spørg på din skole, hvordan du gør. 

Del indhold