Børn og unge på de sociale medier

I 4., 6. og 8. klasse sætter din skole fokus på børn og unges brug af sociale medier.

Børn og unge i Danmark hører til blandt de børn i Europa, der har størst adgang til digitale medier. Samtidig ser vi en stigning i antallet af børn, der har en dårlig oplevelse på nettet.

Vi ved, at information og viden kan afhjælpe nogle af disse problemstillinger (1). Derfor vil du på 4., 6. og 8. klassetrin blive undervist i brug af sociale medier.

Undervisning med oplæg, øvelser og cases fra det virkelig liv

Undervisningen vil bestå af oplæg og forskellige øvelser. Film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv, vil supplere oplægget, der gennemgår de digitale udfordringer, der fylder mest på henholdsvis 4., 6. og 8. årgang.

Målet er, at du som elev får udviklet dine evner til at handle hensigtsmæssigt på nettet og får en bedre forståelse for, hvornår en handling på nettet er positiv eller negativ.

Det vil være SSP- eller Trivselspersonen på din skole, der står for undervisningen.

4. klasse

I 4. klasse bliver du undervist i at være sammen med andre mennesker gennem spil og sociale medier. I kommer i klassen til at debatere, hvordan I kan håndtere sproglige misforståelser og hårde kommentarer over mobiltelefon og de sociale medier. Du vil blive introduceret til privatliv, etiketter og god stil på sociale medier, og du vil få indsigt i ansigtsløs kommunikation, når vi dokumenterer vores hverdag med billeder og video.

6. klasse

I 6. klasse kommer du til at arbejde med digital mobning, identitet og selvfremstilling. Vi kommer til at tale om nøgenbilleder, digitale fodspor, anonymitet, privatliv, nærvær samt digital stress.

8. klasse

I 8. klasse går vi i dybden med de emner, du blev introduceret til i 6. klasse samt forståelse af forholdet mellem identitet, profil og image.

_________________________________________________________

(1) Kilder: EU Kids Online(2010) og Net Children Go Mobile(13-14)

Del indhold