Bestemmer du over dit eget liv?

Bestemmer din familie over dine valg og måde at leve på? Eller er du blevet beskyldt for at krænke din families ære? Så kan du få hjælp af vores konsulenter.

Bestemmer du over dit eget liv?

Oplever du, at din familie, venner eller omgangskreds overvåger eller kontrollerer hvor du er, og hvem du er sammen med ved at ringe eller følger efter dig?

Og må du selv bestemme:

• Hvem du vil være kæreste eller giftes med?

• Over din egen seksualitet?

• Hvad du laver i din fritid?

Det kaldes negativ social kontrol, hvis din familie bestemmer over dit liv

Negativ social kontrol er, hvis din familie, søskende, kæreste/ægtefælle eller din families omgangskreds bestemmer over dit liv på en måde, så det i væsentlig grad hæmmer eller begrænser din måde at leve på, adfærd, valg og rettigheder.

Det kan være religiøse, kulturelle eller andre begrænsninger i hverdagen.

Negativ social kontrol kan finde sted på tværs af religion, etnicitet og social baggrund.

Både drenge og piger kan blive udsat for negativ social kontrol

Det er ikke kun piger, der er udsat for negativ social kontrol. Drenge og mænd kan også være udsat. Det kan eksempelvis være, hvis en dreng eller en mand er homoseksuel eller modsætter sig ægteskab, men drengen/manden kan også, mod sin vilje, blive presset af sin familie til at udføre negativ social kontrol over for eksempelvis en søster eller ægtefælle. Men undersøgelser viser, at piger på flere områder er mere socialt kontrolleret end drenge.

Æresrelateret konflikt er opfattelsen af, at din adfærd krænker familiens ære

Æresrelaterede konflikter er konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer. Konflikten skyldes en opfattelse af, at din families ære er blevet krænket på grund af din adfærd. En krænkelse af familiens ære kan eksempelvis opstå i tilfælde, hvis du har en kæreste, har sex uden for ægteskab eller har en - ifølge din familie - forkert seksualitet.

Få hjælp af vores konsulenter - også hvis du er i tvivl, om du oplever negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt

Det kan, især som ung, være rigtig svært at vurdere om der er tale om negativ social kontrol, hvor forældre, søskende eller andre personer tæt på én begrænser ens rettigheder, adfærd eller muligheder. Eller om der er tale om opdragelse og beskyttelse.

Hvis du er i tvivl, om du eller din ven/veninde er udsat for negativ social kontrol, kan det være en god ide at søge råd og vejledning.

I SSP-Aalborg vil vi gerne støtte og tilbyde dig hjælp, uanset om du har brug for at tale med én om din situation, blive klogere på hvilke muligheder du har som ung eller få hjælp til at løse problemerne.

Du bestemmer selv i hvilket tempo og omfang, du vil fortælle om dit liv og dine udfordringer.


Her kan du henvende dig, hvis du er udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter

SSP Aalborg
Telefon: 2520 0318 eller 9352 0071

Vores konsulenter i SSP-Aalborg arbejder på at forebygge negativ social kontrol og æresrelateret konflikter. Vi tilbyder rådgivning og vejledning til dig.

Har du og dine veninder/venner lyst til at snakke om, hvordan det er at være ung, kan I ringe og aftale et besøg af en ung-til-ung dialogskaber. 

RED Rådgivning
Døgntelefon: 7027 7666
www.red-center.dk

RED rådgivning tilbyder anonym rådgivning, konfliktmægling, psykolog hjælp med videre til unge, der er udsat for pres, kontrol eller tvang fra familien.

RED Safehouse
Døgntelefon: 4511 7800
Afdeling Jylland: 6193 6328

RED Safehouse er et særligt sikkert opholdssted, der giver længerevarende ophold, beskyttelse og behandling til unge over 18 år, der er truet af tvangsægteskab og/eller æresrelateret vold.

Sabaah
Telefon: 3323 2000 (Rådgivning til unge hver torsdag 18-20)
www.sabaah.dk

Sabaah er en forening, der for at forbedre vilkårene for homo -, bi- og transseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk.

Exitcirklen
Telefon: 5170 0393

Exitcirklen har indsatser til borgere, der er udsat for psykisk vold, negativ social kontrol og juridisk rådgivning.

 

Læs rapport om unges oplevelser af negativ social kontrol fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs rapport om social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindels fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Del indhold