Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Fakta om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Hvad er negativ social kontrol?

Svar: Negativ social kontrol er, når familie, søskende eller familiens omgangskreds bestemmer over en persons liv på en måde, så det i væsentlig grad hæmmer eller begrænser ens måde at leve på, adfærd, valg og rettigheder.

Hvad er æresrelaterede konflikter?

Svar: Æresrelaterede konflikter er konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer. Konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Den enkelte person har en adfærd, der i familiens øjne er krænkende. En krænkelse af familiens ære kan eksempelvis opstå i tilfælde, hvor et familiemedlem har en kæreste, har sex uden for ægteskab eller har en - ifølge familien - forkert seksualitet.

Hvem udøver negativ social kontrol?

Svar: Unge, der har været udsat for negativ social kontrol, fortæller selv, at det er deres forældre - hovedsageligt deres mødre - der udøver negativ social kontrol. Men deres søskende, andre familiemedlemmer, kærester/ægtefæller og familiens netværk kan også være udøvere.(1)

Findes negativ social kontrol kun i etniske minoritetsmiljøer?

Svar: Negativ social kontrol finder ikke kun sted i etniske minoritetsmiljøer. Negativ social kontrol kan finde sted på tværs af religion, etnicitet og social baggrund. Der findes også negativ social kontrol blandt mennesker med etnisk dansk oprindelse. Hver tiende borger med dansk oprindelse har eksempelvis oplevet negativ social kontrol.(2)

Er det kun piger, der er udsat for negativ social kontrol?

Svar: Det er ikke kun piger, der er udsat for negativ social kontrol. Drenge og mænd kan også være udsat. Det kan eksempelvis være, hvis en dreng eller en mand er homoseksuel eller modsætter sig ægteskab, men drengen/manden kan også, mod sin vilje, blive presset, af sin familie, til at udføre negativ social kontrol over for eksempelvis en søster eller ægtefælle. Men undersøgelser viser, at piger på flere områder er mere socialt kontrolleret end drenge.(3)

Hvordan ved jeg, at mine forældres kontrol og overvågning er negativ social kontrol?

Svar: Det kan, især som ung, være rigtig svært at vurdere om der er tale om negativ social kontrol, hvor forældre, søskende eller andre personer tæt på én, begrænser ens rettigheder, adfærd eller muligheder, eller om der er tale om opdragelse og beskyttelse. Hvis du er i tvivl, om du eller din ven/veninde er udsat for negativ social kontrol, kan det være en god ide at søge råd og vejledning.

Unges oplevelser af negativ social kontrol

Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

Har du og dine veninder/venner lyst til at snakke om, hvordan det er at være ung, kan I få besøg af ung-til-ung dialogskabere. Kontakt SSP Aalborg på telefon 2520 0318 eller 9352 0071.

Vidste du at....

  • 1.258 unge henvendte sig til Red Rådgivning i 2017 for at få rådgivning om negativ social kontrol og om æresrelaterede konflikter.
  • de primære udøvere af negativ social kontrol, blandt unge med anden etnisk baggrund, er forældre - særligt mødre. I en undersøgelse svarer 70 % af de adspurgte piger mellem 15 og 17 år med en anden etnisk oprindelse end dansk, at de selv ikke må vælge deres venner, og at det er deres mor, der har bestemt det.

  • der i 2017 var 307 unge, der henvendte sig til RED Safehouse for at få beskyttelse og et sikkert sted at bo på grund af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

 

Print alle punkter

Hvor kan du, der er udsat for negativ social kontrol henvende dig?

SSP Aalborg - tlf.: 2520 0318 eller 9352 0071:

SSP-Aalborg arbejder på at forebygge negativ social kontrol og æresrelateret konflikter. Vi tilbyder rådgivning og vejledning til unge, der er udsat for negativ social kontrol.

RED Rådgivning - tlf.: 7027 7666 - Web: www.red-center.dk

RED rådgivning tilbyder rådgivning, konfliktmægling, psykolog hjælp mv. til unge, der er udsat for pres, kontrol eller tvang fra familien.

RED Safehouse - Døgntelefon: 4511 7800 - Afdeling Jylland: 6193 6328

RED Safehouse er et særligt sikkert opholdssted, der giver længerevarende ophold, beskyttelse og behandling til unge over 18 år, der er truet af tvangsægteskab og/eller æresrelateret vold.

Sabaah - tlf.: 3323 2000 (Rådgivning til unge hver torsdag 18-20) Web: www.sabaah.dk

Sabaah er en forening, der for at forbedre vilkårene for homo -, bi- og transseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk.

Exitcirklen - tlf.: 5170 0393

Exitcirklen har indsatser til borgere, der er udsat for psykisk vold, negativ social kontrol og juridisk rådgivning.

Del indhold